Loading...

Update 3.7.1

4 months ago by Eurus

Adjusted Shop price of Refine Costume at general Store
You can now craft medicine bag again (112. bio quest)
PvP changes mentioned in 3.7.0 (Please read the statement)
Changes for end of autumn event

Read more

Update 3.7.0

4 months ago by Eurus

Good morning community,


This patch brings a lot of changes wished by you, the community. We changed the ticket system for multiple dungeons and lowered the costs for some of them. Also, it should make some Jotun items a bit pricier again! But now to the main changes of the Patch. We made several balancing adjustments for all of the different character classes. This is by no way the final version, we need to adjust this on the fly. However, we require your feedback for this. I will start a new thread soon which should be used for any feedback regarding PvP balancing. Please don't post your feedback right now, you may test the changes first. We also promised to add some more PvP features. This is of course still on our to-do list with high priority and will be included in one of the upcoming patches. For now we just added some more PvP areas and combined all channels for Map1/2 and Dayemi to enhance PvP a bit! Please let me know what you think about this patch


Weapon Sura
Lowered damage of Dispel


Black Magic Sura
Reduce Dark Protection
Increased Dark Stone damage heavily


Heal Shaman
Reduced healing effect
Increased damage of all skills
Changed attack+ to magic/melee damage


Crit Shaman
Increased damage of all skills


Body Warrior
Increased damage of Three Way Cut, Sword Spin and 6. skill


Mental Warrior
Unchanged


Archer
Unchanged


Blade Fight Ninja
Increased damage of Ambush, Lightning Attack and Poison Cloud


Lycan
Increased damage of Shred, Wolf's Breath and Wolf Pounce


New:
Multiple Character adjustments (read statement above)
Added a permanent craftable option for PvP Pets (+15% Max damage against Half Humans) (Pet Master NPC) NOT Tradeable
Attack+ changed, it now grants Magic/Melee Damage instead of merely Attack Value
Dark Protection adjusted from 33% down to 18%
Reduce Healing effect of heal shaman by 50%

You can now use group skills as often as you want
You can now give yourself a group buff
Reworked the possible group buffs, you can now choose HP, Strong against Half Humans, Metin Stones or Bosses
Added Channel 5 + 6
Ghost Stone sockets increased from 3 to 5 (all equipment level 105 and higher)
You no longer receive broken stone pieces

Magic Defense stone now also grants +8% strong against bosses (+4)
Magic Penetration stone now also grants +8% strong against Metin Stones (+4)
Increased maximum refinement grade of all Talismans to +35 (100% refinement rate AFTER +25)
Increased damage bonus for high pvp equipment
You can now buy the Rubinum Cap at the combat zone NPC (1v1 hair skins)
removes following bonuses from you character: Crit, Pierce, Bleeding, Poison, Block Chance

Also reduces you overall damage by 25%
ng
Map1, Map2 and Dayemi are now running on a social channel (merely one channel for these maps)
It's now possible to place shops in other empires
Added a marker for each boss spawn on the BigMap (M)
Added a function to buy multiple items at once (NPC shops only) you may use it with SHIFT + LCLICK
Added an effect for bosses
Added an effect to the anti EXP ring
Added new Dayemi Map and new warp options

Changed:
Boost/Ward skills requirements lowered
Changed Beran Setaou Skin
All low lv. bosses are now lv. 75 and have 250.000 HP
Increased Metin spawn in Orc Valley and Fireland
All lv 90. map bosses are now lv. 105, thunder and have 1.500.000 HP
Increased size of Arges and Gargoyle
Adjusted Azrael defense to 0%, resetted most damage ranking for Azrael
Setaou monsters are now melee
Chest of Darkness: increased chance for Razador&Nemere Ticket
Chest of Darkening: increased chance for Armor design, Refinement Items (though straps, etc.) and Meley&Ignail Shard
Chest of Darkening: no longer contains Magic Stone and Cor Draconis
Jotun Thrym drops now 5x Meley&Ignail shard instead of 1
Increased Gaya drop of Jotun Thrym to 150
Increased magic defense of Jotun Thrym to 100%
Wu-Kong no longer drops Mystic Refine Item-Chest
Wu-Kong now drops 2x Meley&Ignail Shard and 50x Gaya
You can now sell/trade Lero-, Dopz, Ludba- and Lyrium Liryum tickets
Removed Metin Hunt quests for Dopz, Ludba- and Lyrium Liryum
Added tickets for Dopz, Ludba- and Lyrium Liryum to Dungeon NPC
Lowered crafting costs for Razador&Nemere Meley&Ignail Ticket
Pet evolution merely requires the respective pet books
Deleted effect of Potion of Haste
Removed Potion of Haste from game and voteshop
Removed Blue Pot from the game
You no longer require mana for anything
Removed mana steal from monsters
Removed aggro drop from the game


Fixed:
Fixed an issue with the military horse, you can now hide it via the game options
Fixed a optical bug when buying sashes from a shop
Apprentice Pet changed from magic/melee damage to max damage against half humans
You can now sell Sapphire weapon skins
Removed some players from the damage ranking
Resetted most damage ranking for Azrael


NEW Dayemi PvP areas
pg
pgpgGünaydın Topluluk,


Bu yama, sizin tarafınızdan dile getirilen çok sayıda değişikliği beraberinde getirdi. Birden fazla zindan için bilet sistemini değiştirdik ve bazıları için maliyetleri düşürdük. Ayrıca, bazı Jotun öğeleri tekrar daha değerli hale geldi! Ama şimdi güncellemenin ana değişikliklerine gelelim. Tüm farklı karakter sınıfları için çeşitli dengeleme ayarları yaptık. Bu hiçbir şekilde son versiyon değil, bunu anında ayarlamamız gerekiyor. Ancak, bunun için geri bildiriminizi istiyoruz. PvP'nin dengelenmesiyle ilgili geri bildirim için kullanacağım yeni bir feedback örneği yakında paşlayacağım. Lütfen geri bildiriminizi hemen yayınlamayın, önce değişiklikleri test edebilirsiniz. Ayrıca bazı PvP özellikleri eklemeye söz verdik. Bu tabii ki hala yüksek önceliğe sahip yapılacaklar listemizde olacak ve yaklaşan yamalar arasında yer alacak. Şimdilik biraz daha PvP alanları ekledik ve PvP'yi geliştirmek için Map1 / 2 ve Dayemi için tüm kanalları bir araya getirdik! Lütfen bu yama hakkında ne düşündüğünüzü bana bildirin!

Büyülü Silah Sura;
Çözme skilinin damegesi düşürüldü


Kara Büyü Sura;
Karanlık Korumanın etkisi azaltıldı
Karanlık Kürenin hasarı ciddi şekilde arttı


İyileştirme Şaman;
İyileştirme etkisi azaltıldı
Tüm becerilerin zararı arttırıldı
Saldırı + büyü / yakın dövüş hasarı değiştirildi


Kritik Şaman;
Tüm becerilerin zararı arttırıldı


Bedensel Savaşçı;
Üç Yollu Kesme, Kılıç Çevirme ve 6. Beceri hasarları artırıldı


Zihinsel Savaşçı;
Değişmedi


Okçu;
Değişmedi


Yakın Dövüş Ninja;
Suikast, Hızlı Saldırı ve Zehir Bulutunun hasarları arttırıldı.


Lycan;
Yırtma, Kurt Nefesi ve Kurt Atlayışı hasarları arttırıldı


Yenilikler;
Çoklu Karakter ayarları (yukarıdaki yazıları okuyabilirsiniz)
PvP Evcil Hayvanlar için kalıcı bir üretim seçeneği eklendi (Yarı İnsanlara karşı% + 15 Maks. Hasar) (Pet Master NPC) ticareti yapılamaz.
Saldırı + değişti, şimdi sadece Saldırı Değeri yerine büyü / yakın dövüş hasarı veriyor
Karanlık Koruma% 33'ten% 18'e ayarlandı
İyileştirilme şamanın iyileştirici etkisini % 50 azaltıldı
Artık grup becerilerini istediğiniz sıklıkta kullanabilirsiniz
Artık kendine bir grup buffu verebilirsin.
Olası grup bufflarını yeniden seçebilirsin, artık HP'yi seçebilir, Yarı İnsanlara , Metin Taşları veya Patronlar Karşı Güçlü seçeneklerini seçebilirsin.
Kanal 5 + 6 Eklendi
Taş yuvaları 3'ten 5'e çıkarıldı (tüm ekipman seviyesi 105 ve üstü)
Artık kırık taş parçaları almıyorsunuz
Büyü Bozma taşı (+4) - beyaz olan- şimdi patronlara karşı% + 8 güç veriyor
Büyü Bozma taşı (+4) - kırmızı olan- şimdi Metin Stones'e karşı +% 8 güç veriyor.
Tüm Talismansların maksimum derecesi +35 (% 100 arıtma oranı +25 den sonra) arasında artırıldı
Yüksek pvp ekipmanları için hasar artırıldı
Artık Rubinum Cap'ı NPC (1v1 saç derileri) savaş bölgesinde satın alabilirsiniz.
Karakterden aşağıdaki efsunları kaldırır: Kritik, Delici, Kanama, Zehir, Bloklama Şansı
Ayrıca toplam hasarınızı% 25 azaltır
ng
Map1, Map2 ve Dayemi artık bir sosyal kanalda çalışıyor (bu haritalar için sadece bir kanal oluşturuldu)
Artık diğer imparatorluklara pazar kurmak mümkün
Harita (M) üzerinde doğan her patron için bir işaret eklendi
Birden fazla öğeyi aynı anda satın almak için bir işlev eklendi (yalnızca NPC mağazalarında) SHIFT + LCLICK ile kullanabilirsiniz
Patronlar için bir etki eklendi
Anti EXP halkasına bir efekt eklendi
Yeni Dayemi Haritası ve yeni ışınlanma noktaları eklendi


Değişiklikler;

Güçlendirme / Misilleme becerileri gereksinimleri düşürüldü
Beran Setaou Kostümünün görünümü değiştirildi
Tüm düşük lv. patronlar artık lv. 75 ve 250.000 HP'ye sahip
Ork vadisi ve ateş diyarında metin sayısı arttırıldı
Tüm lv 90. harita patronları artık lv. 105, Şimşek tılsımı ve 1.500.000 HP olarak ayarlandı
Arges ve Gargoyle'nin boyutu arttırıldı
Azrail'in defansı % 0'a ayarlanması, Azrael için en fazla hasar oranını tekrar sağladı
Setaou canavarları artık yakın dövüşçü
Karanlığın Sandığı: Artık Razador & Nemere Bileti çıkma şansı getirildi
Darkening Sandığı: Zırh planı, Artırma Eşyaları (kayışlar vb.) Ve Meley & Ignail Shard için daha fazla şans getirildi.
Darkening Sandığı: Artık Sihirli Taş ve Cor Draconis içeremez
Jotun Thrym artık 1 yerine 5x Meley & Ignail shard atıyor
Jotun Thrym de artık 150 gaya elde edebilirsiniz
Jotun Thrym'in% 100'e karşı artan büyü savunması
Wu-Kongdan artık Mystic Refine Item-Chest elde edemeyeceksiniz
Wu-Kong şimdi 2x Meley & Ignail Shard ve 50x Gaya drobu getirildi
Şimdi Lero-, Dopz, Ludba- ve Lyrium Liryum biletlerini satabilirsin.
Metin Hunt Dopz, Ludba- ve Lyrium Liryum için görevler kaldırıldı
Dungeon NPC'ye Dopz, Ludba- ve Lyrium Liryum için bilet eklendi
Razador & Nemere Meley & Ignail Bilet için düşük işçilik maliyetleri getirldi
Evcil hayvan evrimi sadece ilgili evcil hayvan kitaplarına ihtiyaç duyacak
Mavi İksir etkisi Silindi
Hız iksiri etkisi kaldırıldı
Hız iksiri oyundan ve voteshoptan kaldırıldı
Mavi Pot oyundan kaldırıldı
Artık hiçbir şey için mana istemiyor
Canavarların mana çalması kaldırıldı
Oyundan aggro kaldırıldı ( aggro; yarım bırakılan bosstan düşen itemler)


Düzeltildi;

Askeri atla ilgili bir sorun düzeltildi, artık oyun seçenekleri üzerinden gizleyebilirsiniz.
Bir dükkandan kuşak satın alırken optik bir hata düzeltildi
Çırak Pet, büyü / yakın dövüş hasarından yarı insanlara karşı maksimum hasara kadar değişti
Şimdi Sapphire silah skinlerini satabilirsiniz
Bazı oyuncular hasar sıralamasından kaldırıldı
Azrail için en çok hasar verenler sıfırlandı


Yeni Dayemi PvP Alanları

pg
pg
pg
Guten Morgen Community,

Dieser Patch bringt viele Veränderungen, die ihr euch gewünscht habt. Wir haben das Ticket-System von mehreren Dungeons verändert und außerdem die Kosten für einige gesenkt. Das sollte zur Folge haben, dass einige Jotun-Items wieder teuerer werden.
Aber nun die Hauptänderungen des Patches: Wir haben mehrere ausgleichende Anpassungen für alle Charakterklassen. Übrigens ist das nicht das finale Ergebnis, wir müssen das nach und nach einstellen. Wie auch immer, wir brauchen dafür euer Feedback! Es wird bald ein neuer Thread im Forum erstellt, der für jegliches Feedback bzgl. des PvP-Balancings genutzt werden soll. Bitte schreibt euer Feedback nicht direkt, sondern testet die Veränderungen zuerst.
Wir haben außerdem versprochen, einige weitere PvP-Features zu implementieren. Diese sind natürlich nach wie vor auf unserer To-Do-Liste mit höchster Priorität und werden in einem der nächsten Patches eingefügt. Fürs Erste haben wir neue PvP-Areale eingefügt und alle Channel auf Map1/2 und Dayemi zu einem verbunden.
Bitte lasst uns wissen, was ihr von diesem Patch haltet!

Waffensura:

Schaden von ZA wurde gesenkt


Magiesura:

Dunkler Schutz verringert
Schaden von Dunkler Stein stark erhöht


Heilschamane:

Heilung verringert
Schaden von allen Skills erhöht
Angriff + zu Magie-/Nahkampf Schaden geändert


Drachenschamane:

Schaden aller Skills erhöht


Körperkrieger:

Schaden von 3-Wege, Schwertwirbel und dem 6. Skill erhöht


Mentalkrieger:

Unverändert


Ferni:

Unverändert


Nahninja:

Schaden von Giftwolke, Hinterhalt und Blitzangriff erhöht


Lykaner:

Schaden von Zerreißen, Atem des Wolfes und Wolfssprung erhöht


Neu:

mehrere Charakteranpassungen (siehe Statement oben)
Craftbare PvP-Pets (+15% Schaden gegen Halbmenschen) hinzugefügt (Haustiermeister, nicht handelbar)
Angriff + gibt nun Nah-/Magieschaden anstatt nur Angriffswert
Dunkler Schutz angepasst von 33% auf 18%
Heilung reduziert um 50%


Gruppenbuffs können nun beliebig oft verwendet werden
Man kann sich selbst nun auch Gruppenbuffs geben
Gruppenbuffs überarbeitet: man kann nun zwischen TP, Stark gegen Halbmenschen, Metins oder Bosse wählen


Channel 5 & 6 eingefügt
Geiststeinsockel ab Lv 105er EQ von 3 auf 5 erhöht
Man erhält keine Steinsplitter mehr


Magiewiderstandsteine geben nun auch +8% Stark gegen Bosse (+4)
Magiebruchsteine geben nun auch +8% Stark gegen Metinsteine (+4)


Maximalen Verbesserungsgrad von Talismanen auf +35 erhöht (ab +25 100%ige Verbesserungschance)
Schadenbonus für das High-PvP-Equipment erhöht
Die Rubinum Cap ist nun erhältlich:
Entfernt alle folgenden boni: Krit, Durchbohren, Blut, Gift, abblocken
Vermindert max. Schaden gegen Halbmenschen um 25%
ng

Map1, Map2 und Dayemi sind nun auf einem gemeinsamen Channel
Shops können nun auch in anderen Reichen eröffnet werden
Alle Bosse sind nun auf der Map (m) gekenntzeichnet
Es können mehrere Items auf einmal aus den (NPC) Shops gekauft werden (SHIFT + LKLICK)
Bosse haben nun einen neuen Effekt
Der Anti-Exp Ring hat nun einen Effekt
Neue Warp-Optionen für Dayemi wurden hinzugefügt


Änderungen:

Boost/Konter Skill Bedarf gesenkt
Beran Setaou Skin verändert
Alle Low-Lv Bosse sind nun Lv 75 und haben 250.000 TP
Metin Spawn im Orktal und Feuerland erhöht
Alle Bosse der 90er Map sind nun Lv. 105 und haben 1.500.000 TP
Arges und Gargoyle sind nun größer
Azraels Verteidigung auf 0% angepasst, Schaden-Ranking von Azrael zurückgesetzt
Setaou Monster sind nun Nahkämpfer
Truhe der Dunkelheit: Chance auf Razador&Nemere Ticket erhöht
Truhe der Verdunkelung: Chance auf Rüstungsplan, Meleysplitter und Uppitems erhöht, Enthält nicht länger Magische Steine und Cor Draconis
Jotun Thrym droppt nun 5 Meley&Ignail Splitter anstatt 1
Gaya dropp von Jotun Thrym auf 150 erhöht
Magiewiderstand von Jotun Thrym auf 100% erhöht
Wu-Kong droppt keine Mystic Refine Item-Chest mehr
Wu-Kong droppt nun 2x Meley&Ignail Splitter und 50x Gaya
Lero-, Dopz, Ludba- und Lyrium Tickets sind nun handelbar
Metinquest von Dopz, Ludba- und Lyrium entfernt & Tickets zum Dungeon NPC hinzugefügt
Craftingkosten für Razador&Nemere- sowie Meley&Ignail Tickets verringert
Pet Entwicklung erfordert nur noch das jeweilige Pet Buch
Trank der Hast entfernt
Blauer Pot entfernt
Mana wird nicht länger für irgendwas benötigt
Mana absorb. von Monstern entfernt
Aggro-Dropp entfernt


Fix:
Ein Problem mit dem Militärpferd wurde gefixt, man kann es nun über die Spieloptionen verbergen
Anzeigebug beim Kauf eines Schulterbandes vom Shop gefixt
Anfangspet von Magie/Nahkampfschaden zu max. Schaden gegen Halbmenschen geändert
Man kann nun Saphir-Waffen-Skins verkaufen
Einige Spieler vom Schadenranking entfernt


Neue Dayemi PVP-Areale:

pg
pg
pg

Read more

Server maintenance 21.11.2018 at 09:00 CET

4 months ago by HuNterukh

Hey guys,

We will perform a server maintenance today at 09:00 CET (in aprox. 30 minutes from now). I would estimate 60-120 minutes of downtime. Patchlog will be posted afterwards. Thank you for your understanding.

Best regards,
HuNterukh

Read more

Server maintenance 13.11.2018 at 11:00 CET

4 months ago by HuNterukh

Changelog:
- Fixed a crash on server-side.
- You are now able to place shops on Daeyami map.
- You will need to wait 10 seconds after PVP to use emotions again.

Read more
toplist
Hey fellow player, check out our awesome wiki
×
×

0.28272891044617 sec